Heidjer-Cup 2017                      VV

Niedersachsen-Cup                    VV

Babychampion

 

Jüngstensieger NRW                 VV

Jüngsten-World Cup Sieger       VV

Jüngstenchampion

 

Jugend-Adventsieger                SG 1

Jugend-Christmas Cup Sieger   SG 1

Jugendchampion

 

Heidjer-Cup Sieger                    V 1

Niedersachsen Cup Sieger         V 1

Deutschlandsieger 2018             V 1

Internationaler Champion

 

Weltsieger 2018                        V 1

Adventsieger                             V 1

Christmas Cup Sieger                V 1

Nationaler Champion

 

Europasieger 2019                     V 1

German Cup Sieger                    V 1

Bundessieger                             V 1

Ehrenchampion

 

Europa Cup Sieger                     V 1